25 Ocak 2013 Cuma

ANNE VE BABANIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN BAŞLICA NOKTALAR1-Anne ve babalar , öncelikle çocuklarını tanımalı,onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda  yönlendirmelidir. Bu konuda  kendi tutku ve arzularına güre değerlendirme yapmamalıdırlar.
2-Anne ve babalar ,çocuklarındaki  güven duygusunu pekiştirmek üzere onları yapıcı ve  faal kılacak bir  ortam hazırlamalıdırlar. Ancak bu ortamı hazırlarken verecekleri görevin,çocuğun  yetenek ve kapasitesini aşmamasına özen göstermelidirler.
3-Anne ve babalar, çocuk için en önemli besinin “sevgi’’ ve sevecenlik olduğunu bilerek,çocuklarına yeterince ilgi ve sevgi göstermelidir. Bu konuda  aşırıya kaçmamaya  özellikle dikkat etmelidirler.
4-Anne ve babalar,eğitimlerinde, ünlü düşünür  J.J . Rousseau’nun şu görüşünü gözden uzak tutmamalıdırlar: “çocuğunuza  hiçbir şekilde  ağızdan ders vermeyiniz ; o, ancak derslerin tecrübelerini almalıdır. Ona hiçbir  türde  ceza uygulamayınız. Çünkü  o, kabahatin ne olduğunu bilmez ;ona asla af  dilettirmeyiniz, çünkü sizi incitmesini de bilmez. Rousseau bu sözleriyle çocuğa bilgiyi soyut düzeyde  vermek yerine, yaşatarak öğretme’nin önemine  değinmektedir.
5- Anne ve babalar , çocuklarının kendi kendilerini  yönetmeleri yolunda başlattıkları girişimleri  “ yaş küçüklüğü” vb nedenlerle engellememelidirler.
6-Anne ve babalar ,gelişimin normal yüzlerini , zorlu dönemlerini bilmeli, davranışlarını ona göre düzenlemelidirler.
7-Anne ve babalar, her çocuğun kendine özgü niteliklerle donanmış, ayrı bir birey olduğunu düşünerek, diğer çocuklarla  ve kardeşleriyle  kıyaslama  yoluna  gitmemelidirler.
8- Aile ve toplumca  geçerli olan bazı kurallara uyma zorunluluğu çocuğa hatırlatılmalı, uymadığı takdirde “ insanlar arası ilişkileri anlatacak” türdeki yöntemlerle cezalandırılmalıdır. Hiçbir eğitimsel yararı olmayan bedensel uygulanmamalıdır.
9-Anne ve babalar, özellikle disiplin konusunda görüş birliğinde olmaya ve çocuğun yanında  tartışmamaya  özen göstermelidirler.
10- “oyun”un ,çocuğun gelişim ve eğitimi için önemli olduğunu, düşünerek, bu faaliyete zaman ayırmaya çalışmalıdırlar.