30 Nisan 2014 Çarşamba


Kandiliniz Mübarek olsun
Dualarınız bol, Nasibiniz çok,
Dereceniz büyük olsun
RECEB-İ ŞERİF AYINDA KILINMASI FAYDALI VE EFDAL OLAN HACET  NAMAZI

Bu namazı Peygamber Efendimiz’den tam 4 sahabe rivayet etmiştir (öğrenmiş ve öğretmiştir) ;
Bunlar; Selman-ı Farisi ,Süfyan bin Uyeyne ,Tarık bin Şehab ve Ağmeş ( radıyallalahü anhüm ecmeıyn).

Namaz şu şekilde kılınır;

Her 10 günde bir 10 rekât kılınır ve 2 rekatta bir selam verilir.
Her rekâtta 1 Fatiha, 3 Kâfirûn suresi ve 3 İhlâs sûresi okunur.
1-10 arası Selamdan sonra 11 kere şöyle dua edilir: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü,yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
11-20 arası namazdan sonra 11 kere şöyle dua edilir; ilahen, vahiden, ehaden, sameden, ferden, vitren, hayyen, kayyumen,daimen,ebeda.
21-30 arası namazdan sonra 11 kere şöyle dua edilir; Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb.

BU NAMAZIN HADİSİ ŞERİFTE BİLDİRİLEN 10 FAYDASI :

1-Günahları imha olunur.

2-Recep ayının tamamını oruç tutmuş gibi ecir vardır.

3-Kılan kişi gelecek seneye kadar nafile namaz kılan kimselerden yazılır,

4-Bedir şehitlerinin derecesine yükseltilir.

5-Her günün orucuna 1 sene oruç sevabı yazılır

6-Derecesi 1000 kat yükseltilir

7-Münafıklara bu namaz asla nasip olmaz, kılanlar nifak alametinden uzak olur,

8-Cehennemle kendisi arasında 70 hendek atılır ki her bir hendek yer ile gök arası kadar uzak mesafedir

9-Her rekâtına 1 milyon rekât namaz sevabı verilir,

10-Cehennemden ve Sırattan geçmek için kendisine BERAT verilir.

KAYNAKLAR;
1-Ruhul-beyan tefsiri, 2-İhya-i ulumid-din,3-Gunyetüt-talibin;1-329),4-Nüzhetül mecalis;1-141),5-Fazilet takvimi…


****************************************************************************************************************************************************************

sahihfetva81@gmail.com