30 Nisan 2014 Çarşamba

Zaman Yönetimi Eğitimi
Zaman yönetimi, her bireyin bir biçimde zaten yaptığı bir şeydir. Zamanını yönetmeyen kişi yoktur. Sadece iyi ya da kötü biçimde yönetmek söz konusudur. Zamanını yönetemeyene yer yüzünde rastlamak olası değildir.
Bir eğitimde arkadaş anlatmıştı: “Hocam 24 saat yetmiyor, 48 saat olsa gene yetmeyecek.” Kişisel danışmanlık yapmaya başladım. Sorun tahmin edeceğiniz gibi idi: Her işi kendisi yapmaya çalışıyordu. “Yetki devretmen gerekiyor.” dediğimde “nasıl yapabilirim?” diye sormadı, “benim gibi yapamazlar ki!” dedi. Bir başkası, “Nurdoğan Bey, sabah erkenden işe gidiyorum, artık hanımla iyice gerilmeye başladık. Başka şeyler sanıyor vallahi. Ama başka türlü işler yetişmiyor, çünkü diğer bölümler gelir gelmez istekleri durmuyor, ondan sonra bir bakıyorum akşam olmuş. Dört nala koşan bir atı nallamaya çalışıyorum.”
Zaman yönetiminde en önemli ilke bireyin “hayır” demeyi öğrenmesidir. Bu iki olayda da asıl sorun burada. Bu arkadaşlar nasıl “hayır” denebileceğini bilmiyorlar. Bir not da içeriğe ilişkin; bu eğitimde ne bir ajanda kullanımı ne de bilgisayar programı anlatılacaktır. Zaman yönetimi için, bu ikisi de aslında gerekli değildir. Sadece basit bir saat, bir not defteri ve kararlı bir birey, zaman yönetimi için yeterlidir.
Eğitim için uygun zaman tanınırsa, katılımcılara eğitim öncesi ödev verilmektedir.
İçerik:
• Zaman kavramı,
• Zaman kullanımı ve önceliklerin saptanması,
• ABC analizi,
• ABC analizinin uygulanması,
• Kayan öncelikler kavramı,
• Zaman kullanımı bilinci,
• Zaman yönetimi iletişimi,
• Benlik değeri,
• Benlik değeri ve zaman yönetimi ilişkisi,
• Zaman hırsızları,
• Zaman hırsızları ile başa çıkma,
• Zaman kullanımı geliştiren yöntemler,
• Yetki devri,
• Yetki devri kuralları,
• Zaman planı yapma,
• Ödev ve sonuçlarının tartışılması,
• Uygulamalar,
• Örnekler,
• Sorun alanları ve çözüm geliştirme.