2 Ekim 2014 Perşembe

Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır. Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından aktarılamaz, depolanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Ancak zaman tasarruflu kullanılabilir.
Zaman hayatın ömrü insan vücudunun meydanıdır. Ortalama bir insan ömrü 200.000 bin planlanabilir saatle sınırlıdır. Yapılan araştırmalar ise insanlar toplam işgörebilme gücünün ancak %30-40 kullanmaktadırlar Oysa Zaman insanın hayatını sürdürdüğü, onda kaldığı faydalandığı ve istifade ettiği sahadır. Bunu engüzel şekilde kullanması gerekir. Peki, zaman nedir; Bunu Üstat Necip Fazıl zamanı dizelerine şöyle aktarmıştır:

Nedir zaman, nedir; bir su mu, bir kuş mu?
Nedir zaman, nedir; iniş mi, yokuş mu?

Kuran-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde de bir inceleme yapıldığında en çok geçen kelimelerin zaman manasına gelen ‘vakit, miad, ecel, saat’ gibi kelimeler olduğu görülür. Dünya, ahiret, ömür, yaşam, kıyamet, gün, gece, ay, sene gibi kelimeler de zaman ile ilgilidir.

Zaman kavramı ve anlayışı hakkında özellikle sûfiler, dikkate değecek önemli değer ve görüşler ortaya koymuşlardır. Sûfi düşüncesi şöyledir: “Geçmişin düşünülmesi, geçmişle uğraşılması, insanın zarar etmesinden başka bir işe yaramaz. Geleceğin düşünülmesinde de sonuç aynıdır. Çünkü düşünülen gelecek ve yıllar gelmeyebilir ve yaşanmayabilir. O halde insan, yaşanmaması muhtemel olan bir zaman üzerinde düşünerek, kaygılanarak ya da umutlanarak zihnini bulandırmamalıdır. Eğer bir insan, içinde bulunduğu hali en iyi şekilde değerlendirir ve faydalı bir biçimde geçirirse, geçmiş zaten iyi değerlendirilmiş olur. Bu durum gelecek için de bir hazırlık demektir.”

  
Bu kitap zamanın ehemmiyetini ve günümüzde zamanın ne kadar değerli ve büyük bir nimet olduğunu anlamaya çalışanlar içindir. Zamanın kıymeti felsefeciler yanında farklı, tüccarlar,çiftçiler yanında ayrı, sanatçılar yanında ayrı bir kıymeti gençler yanında ayrı ihtiyarlar yanında  ayrı bir kıymeti öğrenciler ve alimler yanında ise ayrı bir kıymeti vardır.Bizler bu çalışma ile tüm herkese hitap etmeye özelliklede öğrenciler ve ilim ile uğraşan kimselere hitap etmeye çalıştık.
İnsanın vaktini güzel değerlendirip, hayatını tanzim ederek

vaktini rayına koyduğunda hayat daha güzel olacaktır