8 Ocak 2015 Perşembe

Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme
Gençlerin toplum içerisinde bizlere yaşattıkları hatalı davranışları ve olumsuzlukları  gördükçe  herkesin bu gençlerin anne-babalarını suçladıklarına şahit oluruz.Bir çoğumuz da şu sözleri çok duyarız  anne ve babaları bu çocuklara hiç terbiye vermemiş mi.
Evet okulda yöneticiler ve eğitimciler sokakta halk onları suçlar,politikacılar onları suçlar….
Peki bu çocukları yetiştirirken hiç dünya çapında üstün nitelikli insan yetiştirmek için okullar eğitimciler bu konuda ne kadar çaba içerisine girmektedirler. Bu kanuda neler yapılabilir isterseniz gelin bunlara bir göz atalım
Her çocuk eşsizdir ve zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal boyutlarıyla doğuştan getirdiği muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim şartlarının oluşturulması gereklidir. Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirmenin amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının oluşturulmasıdır.  Bu eğitim modeliyle insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece Dünya ölçeğinde geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır. Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modeli, insanın birbirini etkileyen ve birbirini tamamlayan bu beş boyutunun gelişimini hedefleyen uygulamalardan oluşmaktadır. Bu beş boyutu kısaca inceleyelim.
Zihinsel Gelişim.
 İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yeteneklerden birisi de aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahşedilmiş olağanüstü bir nimettir. İnsan, beyin potansiyelini kullanarak problemlerini çözer, sıra dışı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaştıracak eserler üretir. Zihinsel Gelişim Eğitimiyle öğrencilerimizin problem çözme, analiz, sentez, düşünme, üretkenlik gibi temel zihinsel beceriler kazanmaları hedeflenmelidir.
Duygusal Gelişim
      Modern hayatın gerilimleri, insanlarda depresyon ve strese bağlı çok sayıda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada insanlar arası sevgi, saygı, yardımseverlik, hoşgörü ve sabır gibi duygular azalmakta ve şiddet olayları giderek yayılmaktadır. Duygusal Gelişim Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışlarının oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiştir.  Çocuklarımızın aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim ikliminde, doğru sözlü, adalet duygusuna sahip, sevgi ve saygı, yardımseverlik, gibi kavramları tanıyan; nezaketli, görgülü birer insan olarak yetişmeleri amaçlamak gerekir.
Sosyal Gelişim    
       Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle dünya gittikçe küçülmüştür. İnsanlar artık başka insanlarla ve toplumlarla daha çok iletişim kurmak mecburiyetinde kalmaktadır. Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik bozukluğun temelinde iletişim becerilerinin eksikliği yatmaktadır. Sağlıklı ve etkili iletişim becerilerine sahip olmayan insanların bir grubu aşırı derecede çekingen, bir grubu da fazlaca saldırgandır. İnsanın sosyal gelişimi için iletişimin temel ilkelerini bilmesi ve günlük hayatında bunları uygulaması huzur ve mutluluğu açısından son derece önemlidir. Sosyal Gelişim Eğitimiyle öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıştır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları hedeflenmiştir. 
Bedensel Gelişim
      Sağlığımızı bozan hormonlu yiyecekler, çeşitli hastalıklara yol açan kimyevi ürünler, obeziteyi arttıran beslenme alışkanlığı, apartman kültürüyle hareketsiz yaşam biçimi gittikçe yaygınlaşmaktadır. İnsan fıtratına uygun olmayan bu yaşam biçimi, çocuklarda hem bedenen hem ruhen birçok hastalıklara yol açmaktadır. Bedensel Gelişim Eğitimiyle öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaşamaları, temizlik, tertip ve düzen alışkanlığı kazanmaları hedeflenmelidir.
Ruhsal Gelişim   
       Ruhsal Gelişim Eğitimiyle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmeleri hedef olarak koymak gerekir.

Gençliğin kurtuluşu biz yetişkinlerinin geleceklerinin daha güvenli olması için üstün niteliklerle donatılmış insanları bir an evvel yetiştirmek gerekir. Yoksa gelecekte çok geç kalmış olacağız.