8 Ocak 2015 Perşembe


MAHREMİYET EĞİTİMİ
İki yaşından itibâren, çocukların anne ve babalarının vücutlarına olan merakları artar. Onların vücutlarına dokunma ve keşfetme arzusu duyarlar. Bu durum bir mânâda, yetişkin vücudunu kendilerininkiyle mukayese ederek kendi bedenlerini idrak etme çabasıdır. Yıkanırken veya tuvaletteyken anne ve /veya babayı çıplak görmenin yollarını araştırabilirler.

Ebeveynin şu şekilde davranması daha uygun olur:
  • Bu çabaları karşısında çocuğu azarlamamak, suçluluk duygusunu tetiklemeden soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale etmek;
  • Banyo yaptırırken veya yıkanırken çocuğa tam anlamıyla çıplak görünmemeye özen göstermek;
  • 8 ilâ 9 yaşlarından itibâren çocuğun banyo ve tuvalet temizliğini kendi kendine yapmasını desteklemek;
  • 8 ilâ 9 yaşlarından itibâren çocuklarla aynı yatakta uyumamaya özen göstermek;
  • Çocuğun anlayabileceği düzeyde, pornografik detaya girmeden, kadın erkek arasındaki anatomik farklılıkları resimler, şemalar üzerinden izah etmek.
  •  
·         Ebeveynin vücuduna yönelik olan merak 6 yaşına kadar devam eder. Daha sonra ise erkek çocuklarda bu ilgi, aynı cinsiyetteki akranlarının genitallerine yönelik bir merak olarak devam eder.
·         Babanın Rolü
·         Kararlı, dengeli, şefkatli ve çocuk terbiyesine aktif olarak dâhil olan babaların daha eril ve dişil çocuklar yetiştirdiği tesbit edilmiştir. Baba yoksunluğu durumlarında erkek çocukların daha az eril olduğu, yetişkinlikteki heteroseksüel uyumda daha az başarılı oldukları saptanmıştır. Bu yoksunluk özellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkar ve uzun sürerse daha olumsuz etkilere yol açar.
·         Babasız büyüyen kız çocukları ise dişi rolünü benimsemekte zorlanırken, erken yaşta cinsel yönden aktifleşip daha fazla partnere sâhip olma eğilimleri vardır.
Mahremiyet; küçük yaşlarda öğrenilen ve çocuğun mahremiyetine saygı göstermekle başlayan bir tutumdur. Tuvalet-banyo gibi yerlerde, giyinip soyunurken çocuğun mahremiyetine özen gösterilmeli. Onlara erişkinler gibi özel hayatları olduğu ve bazı şeylerin sadece özel yerlerde yapılabileceği duygusu uyandırılmalıdır.

?
·          .
·          .
·          Cinsel organıyla ilgilenir.
·          
·          Kendi cinsinden yada karşı cinsten kişilerle dudaktan öpüşmek ister.
 .
·          Cinsiyet faktörünün ortaya çıktığı oyunlara ilgi duyar.
·          .   
·           Sadece bilgi almak amacıyla soru sorduğu unutulmamalıdır.
·          .
·          Çocuğun cinsellikle ilgili soruları cinselliğin yanlış, çekinilecek hatta bazen suçluluk duyulacak, utanılacak bir şey olduğunu düşünmesine neden olmadan mutlaka yanıtlandırılmalıdır.
·          Çocuk kime sorarsa o kişi soruyu yanıtlandırmalıdır.
·          Çocuğa verilen yanıtlar, doğru ve yaşına uygun olmalıdır.
 Çocuğa gereksinimi kadar bilgi verilmelidir. Fazla       bilgi çocuğun kafasını karıştırırken, az bilgi daha fazla merak etmesine ve soru sormasına neden olmaktadır. Soruların kesilmesi ise gereksinimin karşılandığı anlamını  taşımaktadır.